حامی ميخواد بره عروسی

امروز حامی از صبح حسابی حوصله اش سر رفته بود14.gif بابا که اومد ما رو برد بیرون و برای حامی یه تلفن خوشگل خرید36.gif.توی بارون او خیابون بودن برای حامی تجربه جدید و جذابی بود حامی دست و پاشو تکون میداد و فکر میکرد تو حمومه.24.gif

کلی هم خرید کرد تا چهارشنبه بره عروسی یکی از اقوام بابایی41.gif

/ 2 نظر / 12 بازدید
ali

salam goollllllam. aliye ali bud. akhghorbunesh besham man