خونه نشينی من و حامی

امروز درست ۹ روزه که من و حامی از ترس برف و سرما و مریضی خونه نشین شدیم.

مامان جونی و باباجونی هم به دلیل برف شدید و راه بندون امروز نیومدن و ما باز هم دلتنگ تر شدیم.

امروز باباحامد سر کار نرفت و پیش ما بود و کلی با هم کیف کردیم.شب هم عمو محمد و عمو امین اومدند و حسابی با حامی بازی کردند.

/ 0 نظر / 9 بازدید