حامی و تعطيلات برفی

ما به اتفاق حامی از روز ۴ شنبه راهی قزوین شدیم و جمعه که خواستیم برگردیم هوا خراب شد و ما موندگار شدیم تا ببینیم شنبه چی میشه. حامی این جند روزه پیش دایی ها و مامان جونی باباجونی بوده و حسابی خوش گذرونده.خونه خاله ساناز و دایی بهروز و مامان بزرگ پدری من هم رفته و دلبری کرده ما هم حسابی آب و هوایی عوض کردیم و از کسالت اون ۱۰ روز تو خونه موندن در اومدیم ام دعا کنید حامی و البته همه بچه ها تو این روزهای سرد مریض نشند و این روز ها رو با سلامتی پشت سر بگذارند.تا پست بعدی با عکس و مفصل خدا نگهدار.

/ 1 نظر / 14 بازدید